Übersicht Deutschkurse

Deutschkurse und Prüfungen

Die VHS bietet ein umfassendes, aufeinander aufbauendes Deutschkursangebot der Stufen A1 bis C1 an, das sich am gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen orientiert. Die Kurse werden vormittags und abends angeboten.

Damit der von Ihnen gewählte Kurs wirklich Ihren Vorkenntnissen entspricht, alle Teilnehmer in der Gruppe annähernd gleiche Vorkenntnisse mitbringen und Sie optimal lernen können, ist für Neueinsteiger vor der Anmeldung eine kostenlose Beratung/Einstufung notwendig.

Die VHS ist zudem ein lizenziertes Prüfungszentrum mit speziell ausgebildeten Prüfern. An unserer Volkshochschule können Sie sich Ihre Deutschkenntnisse u. a. durch telc-Prüfungen (The European Language Certificates) zertifizieren lassen. Das Zertifikat Deutsch A1 ist z. B. für eine Aufenthaltserlaubnis, B1 für die Einbürgerung, Deutsch B2 für eine Berufserlaubnis z.B. in den Krankenhäusern bzw. C1 für die Zulassung zum Studium oder zur Berufsschule erforderlich.

Alle Kurse der entsprechenden Stufe und die im Unterricht verwendeten Lehrwerke bereiten auf die telc-Abschlüsse vor. Das Ablegen einer Prüfung ist selbstverständlich kein „Muss“, sondern nur ein Angebot.

Weitere Informationen über Prüfungen finden Sie unter: (telc-Link)

Prüfungstermine, auch Einzelprüfungen werden nach Absprache vereinbart. Wir informieren Sie gern über die Anmeldefristen und die aktuellen Preise.

Ansprechpartner:

Frau Marz, E-Mail: MMarz@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710993

Frau Heinrichs, E-Mail: AHeinrichs@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710996

German classes and exams

The Volkshochschule offers a large range of classes for German as a foreign language on the levels A1 up to C1 that is based on the Common European Framework of Reference for Languages. You can attend either afternoon of evening classes.

For newcomers it is necessary to undergo an assessment test (free of charge) so that the best class according to your language skills can be found.

The Volkshochschule is a licensed examination centre with well-trained examiners. At our Volkshochschule you can get your knowledge of German certified by doing a telc-test (The European Language Certificates). The certificate German A1 is for a residence permit, B1 for the citizenship, B2 gives you the permission to work, for example in hospitals, and C1 entitles you to study at a German college or university.

All classes of each level including the teaching material prepares you for the telc-exams. The exam is not compulsory, it is just an offer.

Here you will find further information:

Times for exams, also individual exams, can be arranged with you. We will tell you about deadlines and the current fees.

Contact

Frau Marz, E-Mail: MMarz@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710993

Frau Heinrichs, E-Mail: AHeinrichs@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710996

Курсы немецкого языка и экзамены

Наша школа (VHS) предлагает комплексный и последовательно выстроенный диапазон курсов Немецкий язык как иностранный, ступеней от A1 до C1, ориентированный на oбщеевропейские критерии. Курсы предлагаются как в первой половине дня так и вечером.

Для того, чтобы выбранный вами курс соответствовал знаниям, и все участники группы имели приблизительно такой же уровень знаний, и вы смогли бы оптимально учиться, необходима для новичков до начала курса бесплатная консультация / классификация.

Наша школа (VHS) признанна лицензированным экзаменационным центром со специально обученными аудиторами/ экзаменаторами.

В нашей школе (VHS) вы можете сертифицировать ваши знания немецкого языка с помощью telc- экзаменов( The European Language Certificates).

Сертификат немецкий язык A1 необходим например; для вида на жительство, немецкий язык B1 - для получения гражданства, немецкий язык B2 - для получения профессионального разрешения, например; лицензия на медицинскую практику в больницах, немецкий язык C1 - для поступления в высшие учебные заведения или профессионально-технические училища.

Все курсы соответствующих уровней обучения и используемые учебники, готовят к telc- экзамену.

Сдача экзамена, конечно, не является обязательным, но предоставляет вам возможность.

Для получения дополнительной информации по тестированию смотреть: (telc-Link)

Даты экзаменов, а также индивидуальные экзамены могут быть согласованы после консультации. Мы будем рады сообщить вам,

о сроках подачи заявлении и текущие цены.

Контактное лицо:

Frau Marz, E-Mail: MMarz@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710993

Frau Heinrichs, E-Mail: AHeinrichs@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710996

Kurzy německého jazyka a zkoušky

VHS nabízí komplexní nabídku kurzů němčina jako cizí jazyk od úrovně A1 až po úroveň C1. Tyto kurzy na sebe svými úrovněmi navazuji a odpovídají společnému Evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Kurzy se konají dopoledne nebo večer.

Abychom dosáhli toho, že mají účastníci v jednotlivých kurzech podobnou úroveň již dosažených znalostí a aby díky tomu mohli dosahovat při dalším učení optimálních pokroků, je u nových zájemců ještě před přihlášením velmi důležitá bezplatná konzultace se zařazením do správného kurzu.

Kromě toho má VHS také licenci jako zkušební centrum, ve kterém působí speciálně vyškolení zkoušející. Na naší večerní škole můžete získat mimo jiné díky mezinárodním zkouškám telc (The European Language Certificates) certifikát potvrzující Vaše znalosti německého jazyka. Certifákat Němčina A1 potřebujete například pro získání povolení k pobytu, B1 pro udělení státního občanství, Němčinu B2 pro povolení k vykonávání povolávání např. v nemocnicích příp. C1 pro povolení ke studiu nebo pro odborného vyučení. Všechny kurzy v odpovídajících úrovních i učební materiály, které se v nich používají Vás připraví na závěrečné zkoušky telc. Zkoušku samozřejmě skládat nemusíte, ale máte možnost ji složit.

Další informace ke zkouškám najdete: (telc-Link einfügen)

Termíny zkoušek a jednotlivé zkoušky jsou vypsány po dohodě. Rádi Vám poskytneme informace o lhůtách přihlášení a o aktuálních cenách.

Kontaktní osoba:

Frau Marz, E-Mail: MMarz@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710993

Frau Heinrichs, E-Mail: AHeinrichs@vhs-ssoe.de, Tel: 03501/ 710996nach oben

Hauptgeschäftsstelle

Pirna
Geschwister-Scholl-Straße 2
01796 Pirna

Tel.: 03501/710990
Fax: 03501/710999

Geschäftsstelle

Neustadt/Sa.
Berghausstraße 3a
01844 Neustadt

Tel.:03596/604523
Fax: 03596/602297

Geschäftsstelle

Freital
Bahnhofstraße 34
01705 Freital

Tel.:0351/6413748
Fax: 0351/6413740

Stützpunkt

Dippoldiswalde
Am Gymnasium 1-3
01744 Dippoldiswalde

© 2024 Konzept, Gestaltung & Umsetzung: ITEM KG